על הפרוייקט

  • צפי לסיום: 2021

  • מזמין: נעם מרכזים מסחריים

  • ניהול פרויקט: שלו מור יוסף

  • מידע נוסף:

    • 3 קומות חניון, כ-18,000 מ”ר
    • 9 קומות משרדים + לובי + מסחר כ-12,000 מ”ר