עיריית לוד

יזם: עיריית לוד ו-CPM

ניהול ופיקוח: CPM

חניון תת קרקעי כ-4,500 מ”ר

4 קומות משרדי עירייה + לובי ומסחר כ-27,000 מ”ר

מבנה משרדים נוסף בן 7 קומות כ-33,000 מ”ר