עיריית קרית אתא

יזם: עיריית קרית אתא

ניהול ופיקוח: וקסמן שטרן

צפי לסיום: 2020

3 קומות חניון כ-7,000 מ”ר

8 קומות משרדי עירייה כ-7,000 מ”ר