על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2004
  • מזמין: אזורים
  • מ”ר: 42,000