פארק יקום

ביצוע עבור יקום פיתוח בע”מ, מקבוצת פישמן אחזקות
היקף הפרויקט: כ-19,500 מ”ר
משך הפרויקט: כ-14 חודשים.

פרויקטים נוספים