על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2012
  • מזמין: גב ים
  • אדריכל: ישר אדריכלים

  • ניהול פרויקט: וקסמן גוברין גבע

  • מ”ר: 27,100
  • מידע נוסף:

    • חניון – 15,000מ”ר
    • משרדים – 12,100 מ”ר