על הפרויקט

  • מזמין: גב ים
  • אדריכלים: יסקי מור סיון

  • שטח: 15,000 מ”ר