על הפרוייקט

  • מזמין: בסט ייזום ו-4IG

  • אדריכל: קון וסרמן

  • יחידות דיור:

    • 16 יחידות דיור קיימות
    • 28 יחידות דיור מוצעות