פינלס 3, תל אביב

יזם – בסט, גורדי, 4IG

הסכם חתום

16 יחידות דיור קיימות

28 יחידות דיור מוצעות