על הפרוייקט

  • מזמין: עופר השקעות

  • אדריכלים: רני זיס ודנה אוברזון

  • שטח: 22,000 מ”ר