על הפרוייקט

  • סיום משוער: 2023
  • אדריכל: ערן מבל

  • ניהול פרויקט: פ. גורדי

  • מ”ר: שלב א’ – 14,000 מ”ר בבניין בן 12 קומות

  • מידע נוסף:

    • פרויקט למסחר ומשרדים
    • סמוך לבית החולים האיטלקי וקרית הממשלה
  • סטטוס: התקבל היתר חפירה, דיפון וגידור