פרויקט למסחר ומשרדים ברחוב הגליל – שכונת נמסואי נצרת

סמוך לבית החולים האיטלקי וקריית הממשלה.

התקבל היתר חפירה, דיפון וגידור.