צירלסון 22, תל אביב

יזם – ב.ס.ט גורדי 4IG
מבצע – בסט בניה בע”מ
בשיתוף עם חברת גורדי IG4.

התקבלה החלטה למתן היתר בכפוף להשלמת תנאים

13 יחידות קיימות דיור

סה”כ מוצעות – 24 יחידות דיור