על הפרוייקט

  • מזמין: בסט ייזום ו-4IG

  • מבצע: בסט בנייה בע”מ

  • אדריכל: קון וסרמן אדריכלים

  • יחידות דיור:

    • 25 יחידות דיור קיימות

    • 42 יחידות דיור מוצעות