קמפוס קומברס, רעננה

ביצוע עבור ריבוע כחול נדל”ן
היקף הפרויקט: 52,000 מ”ר
סיום הפרויקט: 9/2014

פרויקטים נוספים