על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2014
  • מזמין: ריבוע כחול נדל”ן
  • אדריכל: משה צור

  • ניהול פרויקט: וקסמן גוברין גבע

  • מ”ר: 72,000

  • מידע נוסף:

    • חניון 26,000 מ”ר
    • מגדל 23,500 מ”ר