על הפרוייקט

 • שנת סיום: 2017
 • מזמין: גינדי השקעות והריבוע הכחול נדל”ן
 • אדריכל: יסקי מור

 • ניהול פרויקט: ניצן ענבר
 • מ”ר: 187,000

 • מידע נוסף:

  • חניון 105,000 מ”ר
  • מסחר 70,000
  • בית ספר 12,000 מ”ר