קניון עזריאלי, מודיעין

ביצוע עבור קבוצת עזריאלי
היקף של 160,000 מ”ר
סיום הפרויקט: 2007

פרויקטים נוספים