על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2007
  • מזמין: קבוצת עזריאלי
  • מ”ר: 160,000