על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2011
  • מזמין: קבוצת עזריאלי
  • מ”ר: 35,000

  • מידע נוסף:

    • חניון – 14,000 מ”ר
    • משרדים – 28,000 מ”ר
    • מסחר – 18,500 מ”ר