על הפרוייקט

  • מזמין: בסט ייזום

  • יחידות דיור: 133 יח”ד

  • מידע נוסף:

    • 2 מגדלי מגורים
  • סטאטוס: תב”ע מאושרת, בתהליך להיתר