קרית שרת, חולון

בטיוטת הסכם, בהליך אישור תב”ע מחוזית.

64 יחידות דיור קיימות.

207 יחידות דיור מוצעות ושטחי מסחר.

בצמוד לקווי הסעת המונים.