רחוב הערמון, אור יהודה

בהליך אישור תב”ע מחוזית

47 יחידות קיימות

סה”כ מוצעות – 213 יחידות דיור + מבנה משרדים