על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2027
  • מזמין: בסט ייזום

  • אדריכל: כנען-שנהב אדריכלים

  • ניהול פרויקט: פ. גורדי
  • יחידות דיור:

    • 47 יחידות דיור קיימות
    • סה”כ 268 יח”ד מוצעות
  • סטטוס: בהליך אישור תב”ע מחוזית