על הפרוייקט

  • מזמין: בסט ייזום ו-4IG

  • אדריכל: קון וסרמן

  • מבצע: בסט בניה בע”מ
  • יחידות דיור:

    • 11 יחידות דיור קיימות
    • 21 יחידות דיור מוצעות