על הפרוייקט

  • מזמין: בסט ייזום וגורדי הנדסה

  • יחידות דיור:

    • 8 יחידות דיור קיימות
    • סה”כ 15 יחידות דיור מוצעות
  • סטטוס: התקבל היתר בתנאים