על הפרוייקט

  • אדריכל: אריק שוהם

  • מזמין: בסט יזום

  • יחידות דיור:

    • 8 יחידות דיור קיימות
    • 15 יחידות דיור מוצעות