רמברנדט 30, תל אביב

בשיתוף עם חברת גורדי

התקבלה החלטה למתן היתר בכפוף להשלמת תנאים

8 יחידות קיימות דיור

סה”כ מוצעות – 15 יחידות דיור