שדרות ירושלים, יפו

בשיתוף עם חברת גורדי IG4

בטיוטת הסכם

104 יחידות קיימות

270 יח”ד מוצעות

בצמוד לקווי הסעת המונים