שער העיר, נוף הגליל – שלב א

23,000 מ”ר

בהליך תכנון ורישוי