על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2024
  • מזמין: בסט ייזום

  • אדריכל: נזמי שחאדה

  • יחידות דיור: 44
  • סטטוס: בתהליך אישור ותכנון