על הפרוייקט

  • סיום: 2021
  • מזמין: קבוצת רובינשטיין
  • אדריכל: יסקי־מור־סיון אדריכלים

  • ניהול פרויקט: וקסמן גוברין גבע

  • מ”ר: 113,800

  • מידע נוסף: 2 מגדלי משרדים בני 34 ו-32 קומות

צילום: אלעד מקבלן אלומיניום דבי דוד