על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2018

  • מזמין: גב ים ואמות השקעות
  • אדריכל: רון ארד וישר אדריכלים

  • ניהול פרויקט: גב ים ואמות השקעות
  • מ”ר: 85,000
  • סטטוס:

    • מרתף 32,000 מ”ר
    • מגדל 53,000 מ”ר