על הפרוייקט

  • סיום משוער: 2023
  • אדריכל: MY ARCHITECTS

  • מ”ר: 38,000

  • יחידות דיור: 232

    • 140 במסגרת פרויקט “מחיר למשתכן”
    • 92 יחידות דיור במסגרת שוק חופשי
  • סטטוס: התקבל היתר בניה, בביצוע

  • מידע נוסף: [email protected]