BST Canada - blue logo

BST CANADA
2 champange drive, unit A1, Toronto oN M3G OK2
Tel. +1-416-2450480
Fax. +1-416-2450036
Email. bstinfo@bst.co.il

BST CANADA

קבוצת בסט מתמחה בייזום ובביצוע של פרויקטים גדולים ומורכבים בתחום הנדל”ן בארץ ובעולם.

הנסיון, האיכות והמקצוענות של בסט איפשרו לה לפרוץ את גבולות השוק המקומי ולהרחיב את פעילותה אל מחוץ לישראל ומאז שנת 1995 היא פועלת גם ברחבי אירופה, מזרח אירופה, קנדה וצפון אמריקה.

מתוך שאיפה להרחיב את פעילותה בחו”ל מקדישה כיום קבוצת בסט משאבים ומאמצים רבים באיתור יוזמות והזדמנויות בחו”ל וביצירת קשרים ושותפויות עם גופים מובילים בעולם בתחום הנדל”ן ובתחומים נוספים.

מר עלא טנוס מנהל את חברת בסט בינלאומי, שמתפרסת על פני הגלובוס, מובילה פרויקטים גדולים ומורכבים המיועדים למגורים ולמסחר ומאתרת שותפים אסטרטגיים להתנעה יוזמות במדינות יעד שונות ברחבי העולם

האסטרטגיה העסקית של בסט, שהוכיחה את עצמה בישראל, מיושמת בהצלחה גם ברחבי העולם:

מתן פתרונות מקיפים להיבטים שונים של בנייה מסחרית ובנייה למגורים.
שמירה על קשר רציף ופתוח עם שותפים קיימים ושותפים פוטנציאליים בארצות היעד.
איתור נכסים מניבים ומיזמים פוטנציאליים מתוך הכרות מעמיקה עם השוק המקומי.
סטנדרטים מעולים, הקפדה על פרטים, “תפירה” הרמונית ומושלמת של כל מיזם.

בסיס הארגון והניהול של בסט קנדה וצפון אמריקה ממוקם בטורונטו, קנדה.

קבוצת בסט רואה בשוק הבינלאומי שדה פעולה מרתק, מאתגר ומשתלם ושמה לה למטרה להמשיך ולהוביל גם בו, תוך שמירה על אותם סטנדרטים גבוהים ועל אותם ערכי מצוינות, איכות ומקצוענות המובילים את פעילותה בישראל.

הפרויקטים של BST CANADA

BST Canada - blue logo

קבוצת בסט מתמחה בייזום ובביצוע של פרויקטים גדולים ומורכבים בתחום הנדל”ן בארץ ובעולם.

הנסיון, האיכות והמקצוענות של בסט איפשרו לה לפרוץ את גבולות השוק המקומי ולהרחיב את פעילותה אל מחוץ לישראל ומאז שנת 1995 היא פועלת גם ברחבי אירופה, מזרח אירופה, קנדה וצפון אמריקה.

מתוך שאיפה להרחיב את פעילותה בחו”ל מקדישה כיום קבוצת בסט משאבים ומאמצים רבים באיתור יוזמות והזדמנויות בחו”ל וביצירת קשרים ושותפויות עם גופים מובילים בעולם בתחום הנדל”ן ובתחומים נוספים.

מר עלא טנוס מנהל את חברת בסט בינלאומי, שמתפרסת על פני הגלובוס, מובילה פרויקטים גדולים ומורכבים המיועדים למגורים ולמסחר ומאתרת שותפים אסטרטגיים להתנעה יוזמות במדינות יעד שונות ברחבי העולם

האסטרטגיה העסקית של בסט, שהוכיחה את עצמה בישראל, מיושמת בהצלחה גם ברחבי העולם:

מתן פתרונות מקיפים להיבטים שונים של בנייה מסחרית ובנייה למגורים.
שמירה על קשר רציף ופתוח עם שותפים קיימים ושותפים פוטנציאליים בארצות היעד.
איתור נכסים מניבים ומיזמים פוטנציאליים מתוך הכרות מעמיקה עם השוק המקומי.
סטנדרטים מעולים, הקפדה על פרטים, “תפירה” הרמונית ומושלמת של כל מיזם.

בסיס הארגון והניהול של בסט קנדה וצפון אמריקה ממוקם בטורונטו, קנדה.

קבוצת בסט רואה בשוק הבינלאומי שדה פעולה מרתק, מאתגר ומשתלם ושמה לה למטרה להמשיך ולהוביל גם בו, תוך שמירה על אותם סטנדרטים גבוהים ועל אותם ערכי מצוינות, איכות ומקצוענות המובילים את פעילותה בישראל.

הפרויקטים של BST CANADA

BST CANADA
2 champange drive, unit A1, Toronto oN M3G OK2
Tel. +1-416-2450480
Fax. +1-416-2450036
Email. bstinfo@bst.co.il