מחיר למשתכן

גלי עתלית – שכונת ”הרכס” עתלית

2020-02-12T09:00:50+00:00

גלי עתלית - שכונת ''הרכס'' עתלית - אוכלס יזם: בסט יזום היקף: 8,000 מ"ר סיום: 2019 4 בניינים 60 דירות במסגרת תוכנית מחיר למשתכן, קו ראשון לים מספר/שם מבנה מספר מגרש בתב"ע מספר דירה טיפוס [...]

גלי עתלית – שכונת ”הרכס” עתלית2020-02-12T09:00:50+00:00