מלון בוטיק – נצרת

2020-03-15T04:42:32+00:00

מלון בוטיק, נצרת מגרש למלון בוטיק 50 חדרים בנצרת בהליך אישור תב"ע בסמכות ועדה מחוזית בשותפות - 50% סמוך ל"כנסיית הבשורה"