רחוב הערמון, אור יהודה

2020-01-22T13:19:30+00:00

רחוב הערמון, אור יהודה בהליך אישור תב"ע מחוזית 47 יחידות קיימות סה"כ מוצעות – 213 יחידות דיור + מבנה משרדים