Project Description

לוגו של הנהלת בסט ללא רקע

אליאס טנוס

מנכ״ל הקבוצה

בעל תואר בהנדסה אזרחית. שימש במגוון תפקידים בקבוצה עד למינויו כמנכ"ל. אחראי על הנהגת הקבוצה והתיאום בין החברות השונות הפועלות בארץ ובחו"ל. מנכ"ל החברה מעל 10 שנים, נשוי+3

הנהלה