Project Description

לוגו של הנהלת בסט ללא רקע

דני מור

מנכ"ל ב.ס.ט יזום

בוגר כלכלה ומדעי המדינה אונ' העברית ירושלים.

בוגר התכנית לשמאות מקרקעין אונ' תל-אביב.

מוסמך במנהל עסקים אונ' בר-אילן.

שמאי מקרקעין מוסמך משנת 1998, חבר האקדמיה למחקר ויישום שמאות המקרקעין בישראל, מרצה באונ' העברית בחוג למנהל עסקים לסטודנטים לתואר שני.

ב-6 השנים האחרונות שימש כסמנכ"ל פיתוח עסקי בחב' קרדן נדל"ן.

נשוי + 2.

הנהלה