Project Description

לוגו של הנהלת בסט ללא רקע

משה עוז-כהן

מנהל כספים

בעבר כיהן משה כמנהל כספים בחברת אשדר מקבוצת אשטרום ולפני כן בתפקיד מנהל ביקורת בכיר בתחום הנדל"ן במשרד רו"ח EY.

בהשכלתו, רואה חשבון בעל תואר שני בניהול פיננסי למנהלים EMBA מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים, נשוי ואב לארבעה.

הנהלה