Project Description

סאמר קרדוש

סמנכ"ל הנדסה

בוגר הטכניון בפקולטה להנדסה אזרחית ובעל תואר MBA של הטכניון. מילא שורה של תפקידים בקבוצת בסט, אחראי לניהול הפרויקטים הגדולים והמורכבים של החברה יליד, נשוי +3.

הנהלה