Townhomes – Toronto, Ontario

בסט פיתחה ובנתה את הקרקע ביחד עם שותף מקומי, החל משלב התכנון, ועד קבלת האישורים לביצוע, ולאחר מכן מכרה את הקרקע ליזם מקומי.

פרויקטים נוספים