על הפרוייקט

פרויקט עירוב שימושים של 'קבוצת עזריאלי' הכולל משרדים, מגורים, מלונאות ומסחר שתוכנן ע"י קימל אשכולות אדריכלים, בשטח של כ- 58,000 מ"ר.

סטטוס: בביצוע

הדמיה: קבוצת עזריאלי, קימל אשכולות אדריכלים