על הפרוייקט

בניין משרדים של חברת 'אפרים רוגובין' עם 5 קומות משרדים, שטחי מסחר וחניון בשטח כולל של כ- 28,000 מ"ר.
בנייתו הושלמה בשנת 2017.

סטטוס: הושלם

צילום: יהודה סובול