על הפרוייקט

גמר משרדים לקבוצת BST בשטח של כ- 1,000 מ"ר.

סטטוס: הושלם

צילום: איתי בנית