על הפרוייקט

מגדל משרדים בן 31 שתוכנן ע"י משרד האדריכלים יסקי-מור-סיון ביוזמת קבוצת חג'ג' בשטח של כ- 40,000 מ"ר.

סטטוס: הושלם

צילום: יהודה סובול