על הפרוייקט

גמר משרדים בשטח של כ- 1,500 מ"ר עבור התאגיד הבין-לאומי KLA Corporation.

סטטוס: הושלם

צילום: יואב פלד