על הפרוייקט

גמר משרדים לחברת הביוטק הישראלית 'מימד דיאגנוסטיקס' בשטח של כ- 2,300 מ"ר.

סטטוס: הושלם

צילום: ליאור גרונדמן