על הפרוייקט

בית דיור מוגן בחולון של רשת אחוזות רובינשטיין בתכנון משרד האדריכלים יסקי-מור-סיון.
פרויקט בשטח של כ- 10,000 מ"ר בן 24 קומות עם כ- 460 יחידות דיור.

סטטוס: בביצוע

הדמיה: קבוצת רובינשטיין