על הפרוייקט

עבודות גמר למשרד עורכי דין 'שוב' בשטח של כ- 1,100 מ"ר.

סטטוס: הושלם

צילום: ליאור גרונדמן