על הפרוייקט

בניין משרדים ומסחר של חברת 'אלייד נדל"ן' הנמצא בפתח תקווה.
הפרויקט תוכנן ע"י משרד האדריכלים יסקי-מור-סיון וכולל 15 קומות, עם 5 מפלסי חניון בשטח כולל של כ- 44,000 מ"ר.

סטטוס: בביצוע

הדמיה: אלייד נדל"ן