861

תודה על פנייתכם, ניצור קשר בהקדם.

 

 

דילוג לתוכן
logo

תכנים המובאים באתר זה/בחוברת זו הינם כלליים ואינם מהווים הצעה מחייבת כלפי מאן דהוא. רק הסכם רכישה חתום כדין יחייב את הצדדים. כל המידע, ההדמיות והתמונות הכלולים באתר/בחוברת מיועדים להתרשמות ולצרכי מידע כללי בלבד, אין בהם משום התחייבות של החברה, לרבות בקשר עם מפרטים, מידות, איורים וכל אלמנט אחר כלשהו, ואלה נתונים וכפופים לשינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או דרישת הרשויות. מבלי לגרוע מן האמור, פרטי ריהוט ו/או אביזרים ו/או ריצוף ו/או פרגולות ו/או מתקנים ו/או כלים הכלולים בתמונות נועדו להמחשה בלבד ואינם כלולים בדירה הנמכרת בהכרח. החברה תהא מחוייבת רק עפ"י מפרט המכר ותכניות המכר שיהוו חלק בלתי נפרד מהסכם הרכישה החתום. כל התכנים הכלולים באתר זה/בחוברת זו אין בהם משום המלצה או חוות דעת ולא נועדו לספק אלא מידע כללי ואמצעי התרשמות בלבד.

פארק עסקים GREENWORK בית שוויץ (בניין E), קומת קרקע קיבוץ יקום 6097200 |  טלפון: 09-7889161 | פקס: 09-7798323 | מייל: [email protected] | מפת אתר | הצהרת נגישות | מדיניות פרטיות | תקנון שימוש באתר | מאמרים

duns100    bdiCode  מכון התקנים הישראלי

 

הצטרפו להצלחה