על הפרוייקט

גמר משרדים לחברת "פיליפס" בשטח של כ- 3,000 מ"ר בפארק ההייטק 'מליסרון ' בחיפה.

סטטוס: הושלם

צילום: ליאור גרונדמן